Wat kan de praktijk doen?


Als u een of meerdere vragen hebt of uw zorgen over de ontwikkeling van uw kind wilt bespreken, kunnen wij hier samen met u over in gesprek gaan. U kunt zich rechtstreeks of met verwijzing van de huisarts (of een andere verwijzer) aanmelden. Dit kan telefonisch of via de mail.

 

Het kan zijn dat u uw kind wil aanmelden voor een specifieke training of behandeling. Ons behandelaanbod op diverse terreinen vindt u hier: ons Behandelaanbod. Het kan ook zijn dat u nog geen idee hebt wat voor hulp gewenst is. Wij zullen hier samen met u naar kijken. Na verheldering van uw vraag wordt een afspraak gemaakt op de praktijk voor een intakegesprek. Indien van toepassing is uw kind hierbij aanwezig, dit is afhankelijk van de leeftijd en de aard van de problematiek. Een afspraak bij u thuis of op school is ook mogelijk.

Werkwijze

Na de intake wordt bekeken wat het gewenste vervolg zal zijn:

► Is er diagnostisch onderzoek nodig en, zo ja, op welke ontwikkelingsgebieden? Hoeveel tijd is nodig voor het onderzoek en wie worden erbij betrokken? Na afloop van de diagnostiek wordt een onderzoeksverslag opgesteld en wordt u uitgenodigd voor het adviesgesprek. In het adviesgesprek worden de onderzoeksresultaten toegelicht en het bijbehorende advies besproken op haalbaarheid. Het advies kan een vervolgtraject inhouden in de vorm van individuele behandeling, een groepsbehandeling, ouderbegeleiding of begeleiding op school. Combinaties van hulp zijn ook mogelijk.

 

►Uw vraag (of vragen) is vooral gericht op ouderbegeleiding of een passende begeleiding voor uw kind. Hiervoor is een kennismaking met uw kind natuurlijk ook belangrijk. De begeleiding zal zich op een of meerdere doelen richten, waarbij de inbreng en beleving van het kind ook van groot belang is in het traject. Samen met hem zal gekeken worden waar hij tegenaan loopt en hoe hij hier mee om kan gaan. Daarbij kunnen sterke kanten en bepaalde eigenschappen soms heel goed bepaalde moeilijkheden oplossen of compenseren. Daarnaast is betrokkenheid van zijn directe omgeving in het traject ook van belang. Begeleiding kan op verschillende punten worden ingezet, zoals zelfvertrouwen, omgaan met emoties, sociale of de schoolse vaardigheden, aandacht, werkgeheugen, plannen en organiseren. Wij zien graag dat het kind groeit, zich gesterkt voelt en het zelfstandig(er) verder kan. 

Direct contact

Stuur direct een snelle vraag:


Directe links


Ons behandelaanbod