Gemeenten


Transitie en transformatie zorgstelsel jeugd 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De gemeente zorgt ervoor dat ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt. Voor elk gezin dat om hulp vraagt, is er één contactpersoon en één plan. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. 

 

Pedagogenpraktijk Ria Balm heeft voor de komende jaren een contract met alle gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland voor het leveren van generalistische basis GGZ. Ook is in de meeste gevallen vergoede zorg mogelijk voor kinderen in de regio Haarlemmermeer. De praktijk kan een bijdrage blijven leveren aan het stimuleren van een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren en het gezin waarin ze opgroeien. Ons aanbod bestaat uit diagnostiek, behandeling en begeleiding. Door samenwerking in het veld met huisartsen, praktijkondersteuners, CJG-coaches en de gespecialiseerde GGZ kan een snelle verwijzing plaatsvinden naar meer of minder intensieve zorg. Ook onze contacten met het onderwijs bevorderen een afstemming in de aanpak. 

Direct contact

Stuur direct een snelle vraag: