Huisartsen en POH-ers


Als huisarts en praktijkondersteunende hulpverlener (POH- GGZ jeugd) krijgt u dagelijks te maken met kinderen/jongeren en hun verzorgers. Er vinden op dit moment veel veranderingen plaats in de zorg voor jeugd. De invoering van het nieuwe zorgstelsel per 2014 en de nieuwe Jeugdwet (waarbij de gemeenten de zorg draagt voor de jeugdhulp) brengt ook veranderingen met zich mee in uw werkwijze in de praktijk.

Consult, expertise of doorverwijzing

Ook in het nieuwe zorgstelsel speelt u als verwijzer een belangrijke rol. Zo schat u als huisarts of POH-er de zwaarte in van de problematiek van het kind/de jongere en maakt u de keuze of hij binnen de praktijk blijft voor behandeling, of verwijst u in sommige gevallen door naar de generalistische basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. De praktijk kan in de verschillende fasen op verschillende manieren van betekenis zijn. 

 

We hebben van verschillende POH-ers begrepen dat het soms lastig te beoordelen is wat de zwaarte van de problematiek is en wanneer doorverwijzing gewenst is. De Pedagogenpraktijk denkt graag met u mee over de te nemen stappen in deze signaleringsfase. 

 

Iedere patiënt is uniek en daarom is iedere hulpvraag uniek. Als praktijk vinden wij het belangrijk dat iedereen hulp krijgt die bij hen past. Wij hopen met u te kunnen bepalen welk traject het beste is voor de desbetreffende patiënt. Overleg of consultatie met u over een mogelijke verwijzing stellen wij op prijs. Twijfelt u over een doorverwijzing? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt ook beroep doen op de expertise van onze orthopedagogen wanneer u de patient met lichte klachten graag binnen uw praktijk wilt houden. Wij staan open voor een dergelijke, goede samenwerking met korte lijntjes. 

Direct contact

Stuur direct een snelle vraag:


Directe links


Bekijk ons huidige behandelaanbod